Kwalifikacja do sportu odbywa się po wcześniejszym/ telefonicznym/ osobistym zarejestrowaniu się pod numerem telefonu 67 258 44 61 wew. 144 lub 135.

 

INFORMUJEMY IŻ W DNIACH 16.05-01.06.2016 LEKARZ MEDYCYNY SPORTOWEJ PRZEBYWA NA URLOPIE. 

 

UWAGA !Szanowni Państwo informujemy, iż w poniższych dniach nie będzie możliwości rejestracji do medycyny sportowej. Prosimy o kontakt telefoniczny w pozostałe dni:

 

MAJ

20.05.2016

31.05.2016

CZERWIEC

03.06.2016

17.06.2016

24.06.2016

 

Rejestracja odbywa się w:

 

 

poniedziałek w godz. 12.00-13.00

wtorek w godz. 12.00-19.00

środa w godz. 14.00-16.00

czwartek w godz. 12.00-13.00

piątek w godz. 12.00-16.00

 

 

Godziny przyjęć poradni medycyny sportowej:

 

 

poniedziałki 14:30 - 18:30

środy 10:00 - 14:00

czwartki 14:30 - 18:30

 

Przyjmuje lekarz specjalista medycyny sportowej – Wojciech Strokowski

 

Adres:

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu

Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz

Pływalnia „Delfin” – pokój nr 103

Nr telefonu: 67 258 4461 wew. 135 lub 144.

 

Podstawy prawne:

1.Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku.

2.Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 roku.

3.Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiegoz dnia 14.04.2011 roku.

 

Wszystkich sportowców w wieku do lat 23 serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnej oferty badań z zakresu medycyny sportowej:

 

Badania obejmują:

 

1.Wstępne badanie lekarskie – w przypadku ubiegania się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie sportu i wydanie orzeczenia o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu.

2.Okresowe badania lekarskie – w przypadku posiadania licencji na amatorskie uprawianie sportu i ubiegania się o wydanie orzeczenia o zdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu.

3.Kontrolne badania lekarskiew przypadku osób posiadających licencję, które doznały urazów, w tym urazu głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut i ubiegania się o wydanie orzeczenia o zdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu.

 

Wstępne okresowe i kontrolne badania lekarskie składają się z:

 

1.Ogólnego badania lekarskiego.

2.Badania specjalistycznego i diagnostycznego w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia.

 

Zakres badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie lub posiadających licencję na amatorskie uprawianie sportu:

 

Badania wstępne obejmują:


1.Pomiary antropometryczne.

2.Ogólne badanie lekarskie.

3.Próbę wysiłkową.

4.Badanie elektrokardiograficzne.

5.Badanie ogólne moczu.

6.Badanie morfologii krwi.

7.Konsultacja laryngologiczna.

8.Konsultacja okulistyczna.

9.Konsultacja neurologiczna (dotyczy: boks, kick-boxing, sporty dalekowschodnie, sztuki walki, płetwonurkowie, skoki spadochroniarskie, sporty lotniowe, paralotniowe i motolotniowe).

10.EEG (dotyczy: boks, kick-boxing, sporty dalekowschodnie, sztuki walki, płetwonurkowie, skoki spadochroniarskie, sporty lotniowe, paralotniowe i motolotniowe).

11.Oznaczenia stężenia glukozy w surowicy krwi (dotyczy: płetwonurkowanie, skoki spadochroniarskie, sport lotniowy, paralotniowy i motolotniowy oraz sport motorowy),

12.Badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa (dotyczy: judo i zapasy).

13.Badanie radiologiczne odcinka lędżwiowego kręgosłupa (dotyczy: podnoszenie ciężarów).

14.Badanie spirometryczne (dotyczy: płetwonurkowanie).

15.Konsultacja psychologiczna (dotyczy: skoki spadochronowe, sporty lotniowe, paralotniowe i motolotniowe).

 

Badania okresowe obejmują badania przeprowadzane:

 

Co sześć miesięcy:

 

1.Pomiary antropometryczne,

2.Ogólne badanie lekarskie,

 

Co roku:

 

1.próbę wysiłkową,

2.badanie EKG spoczynkowe,

3.badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorcem odsetkowym,

4.oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi (dotyczy: płetwonurkowanie, skoki spadochranowe, sport lotniowy, paralotniowy i sport motorowy),

5.badanie spirometryczne (dotyczy: płetwonurkowanie).

 

Co dwa lata:

 

1.konsultacja laryngologiczna,

2.konsultacja okulistyczna,

3.konsultacja neurologiczna (dotyczy: boks, kick-boxing, sporty dalekowschodnie, sztuki walki, płetwonurkowie, skoki spadochroniarskie, sporty lotniowe, paralotniowe i motolotniowe),

4.badanie elektroencefalograficzne – EMG (dotyczy:boks, kick-boxing, sporty dalekowschodnie, sztuki walki, płetwonurkowie, skoki spadochroniarskie, sporty lotniowe, paralotniowe i motolotniowe),

5.badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa (dotyczy: judo, zapasy),

6.badanie radiologiczne odcinka lędzwiowego kręgosłupa (ubiegający się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie podnoszenia ciężarów oraz przed dopuszczeniem do udziału w terningach i zajęciach specjalistycznych w tej dyscyplinie sportu),

 

Zapraszamy!